Over Pennings

Onze organisatie

Kennismaking
Onze organisatie

Kennismaking

Bouwbedrijf Pennings bv is gevestigd in Rosmalen en opereert als onderdeel van de Koninklijke BAM Groep nv vanuit een volstrekt eigen identiteit op de Nederlandse bouwmarkt.

Ons bedrijf is actief op het gehele traject van planontwikkeling, utiliteits- en woningbouw, renovatie en onderhoud. De projecten worden hoofdzakelijk gerealiseerd in de Randstad, midden en zuid Nederland.

De uiteindelijke uitvoering van een bouwproject is de resultante van een intensief samenwerkingstraject waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Voor beleggers, projectontwikkelaars, maar ook gemeenten en woningbouwcorporaties fungeert Pennings als adviseur, klankbord en sparringpartner. Onze ervaring komt het best tot zijn recht bij projecten waar we vanaf initiatieffase tot en met nazorg betrokken zijn. Dat geldt voor zowel plan- en projectontwikkeling, utiliteits- en woningbouw als renovatie en onderhoud.

Onze betrokkenheid bij het eindresultaat is groot. Daarom bezien we tijdens de voorbereidingsfase de voortgang van het project continu vanuit een helikopter-view en brengen we gevraagd en, zo nodig, ongevraagd advies uit. De gunstige effecten daarvan vertalen zich in een hoogwaardig eindresultaat. De pro-actieve houding van Pennings wordt alom gewaardeerd. Juist in datgene, wat we méér doen dan bouwen, schuilt onze meerwaarde.

Graag vertellen wij u nog meer over ons bedrijf; de directieleden Frans van Vuuren, Hans Graafmans en Frank Homburg staan u graag persoonlijk te woord.


Financieel

De jaaromzet bedraagt circa € 50 miljoen exclusief btw.

Uittreksel KvK

uittreksel KvK

uittreksel KvK.pdf

Betaalgedrag

Betaalgedrag

verklaring belastingdienst.pdf